Dino Karahmetovic

12/h

10 Sesija

Web Developer sa više godina iskustva u pisanju web aplikacija koristeći React, Node, Laravel.

0 mentoru

Web Developer sa više godina iskustva u pisanju web aplikacija koristeći React, Node, Laravel.

Ekspertiza

CSS

3 god. radnog iskustva

Poznavanje CSS-a i dobrih praksi pri pisanju clean koda.

HTML

3 god. radnog iskustva

HTML radim dugo vremena i imam dobro poznavanje semantičkih tagova i kvalitetne strukture dokumenta.

JavaScript

3 god. radnog iskustva

JavaScript je moj primarni programski jezik u kojem radim već par godina.

node.js

2 god. radnog iskustva

Node.js je moj omiljeni jezik kada pričamo o pisanju backend koda.

React

2 god. radnog iskustva

Jedan od omiljenih framework-a za kreiranje front-end aplikacija.

Git

3 god. radnog iskustva

Git

Postgres

3 god. radnog iskustva

Postgres

MySQL

3 god. radnog iskustva

MySQL

Laravel

3 god. radnog iskustva

Laravel

PHP

3 god. radnog iskustva

PHP

Next.js

2 god. radnog iskustva

NextJS

Python

4 god. radnog iskustva

Python

Radno Iskustvo

Freelancer

Upwork | 01. January 2020 - 07. September 2021

Freelancer at Upwork

Programer

Netboxify | 07. September 2021 - Sadasnjost

Izrada web aplikacija