O nama

Ovdje možete saznati nešto više o Disten timu

Nudimo širok spektar tema iz oblasti programiranja koje obuhvataju početni, srednji i napredni nivo. Iskoristite naš dinamični sadržaj: kvizove, blog, podcast, mentore, online lekcije, praćenje progresa i još mnogo toga.

about us imageabout us imageabout us image

0

Kurseva

0
+

Studenata

0

Države

0

Mentora

J
a
v
a
S
c
r
i
p
t

P
y
t
h
o
n

M
y
S
Q
L

H
T
M
L

J
a
v
a

G
r
a
p
h
Q
L

C
S
S

N
e
x
t
.
j
s

L
a
r
a
v
e
l

S
w
i
f
t

P
H
P

K
u
b
e
r
n
e
t
e
s

C

N
o
d
e
.
j
s

E
x
p
r
e
s
s
.
j
s

V
u
e
.
j
s

T
y
p
e
S
c
r
i
p
t

R
e
a
c
t

P
o
s
t
g
r
e
s

R
e
d
i
s

E
m
b
e
r
.
j
s

A
n
g
u
l
a
r

R
u
s
t

G
o

L
a
n
g

K
o
t
l
i
n

F
l
u
t
t
e
r

C
#

S
a
s
s

D
o
c
k
e
r

M
o
n
g
o
D
B

Put do uspjeha

Naša Formula

Business-to-consumer founders market focus seed round. Paradigm shift social media ecosystem iPad user experience accelerator business.

timeline image

01

Stvaranje ideje o Distenu

Na ideju o stvaranju besplatne platforme za edukaciju u programiranju je u velikoj mjeri uticala i tekuća situacija sa globalnom pandemijom, te nemogućnost da se predavanja organizuju uživo. Ipak, obrazovanje je nešto što ne može da čeka i što mora da se prilagodi svakoj situaciji, koliko god ona bila otežana.

02

Pisanje sadržaja i kontaktiranje mentora

U novembru je pažljivo i strpljivo rađeno na prvim kursevima na Distenu. Posebna je uzeto u obzir da je dosta početnika bilo zainteresovano, pa je sadržaj prvih kurseva u dobrom dijelu bio prilagođen njima. Kontaktirano je preko 10 iskusnih mentora iz različitih oblasti radi angažmana na Distenu.

03

Opremanje studija

Početkom 2021. godine smo počeli sa opremanjem studija. Snimanje kurseva sa najboljim mogućim kvalitetom je jedan od glavnih ciljeva ove platforme, tako da su dobra oprema za snimanje i lijepo opremljeno okruženje bili glavni dio ovog dijela procesa.

04

Prvi video kursevi

Nakon nekoliko mjeseci snimanja i montaže, na platformi su se našli prvi video kursevi. U ovom trenutku smo se najviše fokusirali na apsolutne početnike, pa je video materijal prilagođen njima. U daljem razvoju ćemo obrađivati i neke naprednije teme.

mentori

Naš tim

Social media ecosystem iPad user experience accelerator business.

POSAO U DISTENU

Otvorene pozicije u Distenu

Prototype advisor scrum project user experience return on investment backing lean startup. Business-to-consumer founders market focus seed.

0 pozicije

Junior Pozicije

0 pozicije

Medior Pozicije

1 pozicije

Senior Pozicije