Luka Spaić

9/h

10 Sesija

Front-end developer sa više godina profesionalnog iskustva u izradi web sajtova i web aplikacija. Najviše koristim React, Next.js i GraphQL u radu. Takodje sam zainteresovan za druge oblasti u razvoju aplikacija.

0 mentoru

Front-end developer sa više godina profesionalnog iskustva u izradi web sajtova i web aplikacija. Najviše koristim React, Next.js i GraphQL u radu. Takodje sam zainteresovan za druge oblasti u razvoju aplikacija.

Ekspertiza

HTML

4 god. radnog iskustva

CSS

4 god. radnog iskustva

JavaScript

3 god. radnog iskustva

React

2 god. radnog iskustva

Next.js

2 god. radnog iskustva

Radno Iskustvo

Front-end Developer

Netboxify | 01. March 2020 - Sadasnjost

Internship

BS:tel | 01. January 2017 - 01. October 2017