Mileta Dulović

10/h

10 Sesija

Trenutno usavršavam svoje znanje za izradu mobilnih i desktop aplikacija koristeći React Native. Pored toga svakodnevno koristim React i NextJS za izradu kompleksnih Web aplikacija. Uz to koristim i CSS preprocessore kao što su LESS i SASS koji olakšavaju samo pisanje koda i dodaju nove mogućnosti. Svoju karijeru sam započeo sa 19 godina u kompaniji Amplitudo, da bih kasnije prešao u Netboxify gdje i danas radim.

0 mentoru

Trenutno usavršavam svoje znanje za izradu mobilnih i desktop aplikacija koristeći React Native. Pored toga svakodnevno koristim React i NextJS za izradu kompleksnih Web aplikacija. Uz to koristim i CSS preprocessore kao što su LESS i SASS koji olakšavaju samo pisanje koda i dodaju nove mogućnosti. Svoju karijeru sam započeo sa 19 godina u kompaniji Amplitudo, da bih kasnije prešao u Netboxify gdje i danas radim.

Ekspertiza

HTML

4 god. radnog iskustva

HTML radim već nekoliko godina i imam dobro poznavanje semantičkih tagova i kvalitetne strukture dokumenta.

CSS

4 god. radnog iskustva

Opširno poznavanje CSS-a i dobrih praksi pri pusanju koda, pri čemu trenutno razvijam svoju biblioteku za CSS.

JavaScript

3 god. radnog iskustva

JavaScript je moj primarni programski jezik u kojem radim već par godina i idem ka tome da postanem Full stack developer.

React

2 god. radnog iskustva

Jedan od omiljenih framework-a za kreiranje kompleksnijih aplikacija.

Next.js

2 god. radnog iskustva

Izgrađen je na React-u i koristim ga za kreiranje web aplikacija gdje su brzina i Search Engine Optimization ključni.

React Native

1 god. radnog iskustva

React Native aktivno učim i osim web developmenta kreiram i Android aplikacije uz pomoć ovog JavaScript framework-a.

Radno Iskustvo

Front-end engineer

Netboxify | 01. January 2020 - I dalje

Kreiranje kompleksnih Web Aplikacija i platformi koristeći najnovije tehnologije kao što su React, NextJS, LESS, JavaScript.

Web developer

Amplitudo D.O.O | 01. January 2018 - 01. January 2020

Kreiranje Web Aplikacija koristeći tehnologije kao što su HTML, CSS, JavaScript, jQuery, PHP.