JavaScript

Mileta Dulović

1 sat

7 lekcija

JavaScript se smatra za jedan od najpopularnijih i najfleksibilnijih programskih jezika na svijetu. Iskoristite ovaj kurs da steknete solidno znanje istog i počnete da kreirate moderne i interaktivne web stranice.

Mileta Dulović

1 sat

7 lekcija

Sekcije

1 sat

Lekcija: 7

Benefiti Kursa

01

Oživite vaše stranice uz pomoć JavaScript jezika

02

Steknite solidno razumijevanje programiranja

Veštine koje ćeš steći

html

web

javascript

json

http

Predavač

Bavim se Web development-om već duže vrijeme od čega zadnje 2 godine širim svoje zanje ka izradi mobilnih i desktop aplikacija. Od programskih jezika najbliskiji mi je JavaScript.